Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Termeni generali

Prezentul document continand termenii si conditiile de utilizare ale site-ului continuu.ro (denumit in continuare “Termeni si Conditii”) stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul continuu.ro, ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

In intelesul Termenilor si Condi?iilor: „Site” inseamna in continuare pagina de internet continuu.studio / continuu.ro; “Administratorul Site-ului” inseamna in continuare  S.C. Continuu Studio S.R.L. cu sediul in Str. Glinka Mihail nr. 6, sc. B, ap. 21, sector 2 Bucuresti, inmatriculata la registrului comertului sub numarul J40/1918/2018, avand cod unic de inregistrare 38839728; „Serviciul” inseamna orice serviciu oferit prin intermediul Site-ului, si / sau orice modul sau componenta a acestuia; „Utilizatorul” inseamna in continuare orice persoana care viziteaza sau acceseaza Site-ul, care isi creaza cont pe Site sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul;

Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestia, astfel cum acestia sunt formulate în prezentul act, atrage obligatia Utilizatorului de a inceta de indata accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestia.

Prin inregistrare, Utilizatorul accepta in intregime si neconditionat prevederile acestor Termeni si Conditii si intelege sa utilizeze Serviciul in stricta conformitate cu acestea. Utilizatorii care isi creaza un cont pe Site inteleg si accepta ca utilizarea contului lor, precum si orice accesare sau vizitare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si / sau utilizarea Serviciului, precum si a oricarei componente a acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor si Conditiilor de catre Utilizatorii mentionati mai sus atrage obligatia acestora de a inceta de indata accesarea Site-ului.

2. Drepturile asupra continutului Site-ului

Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, intreg continutul in format text si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) apartin Administratorului Site-ului si partenerilor sai si reprezinta continutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedenta nu apartin Administratorului Site-ului sau partenerilor sai acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt detinator sau o alta sursa, informatiile furnizate Utilizatori, sau opiniile si / sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului fata de materialele de orice fel postate pe Site sau fata de Continutul Site-ului in general.

Utilizatorul se obliga sa respecte toate drepturile de autor si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul Site-ului si partenerii sai le detin asupra / in legatura cu Site-ul, continutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora.

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale, cu exceptia situatiei in care serviciul este destinat unui alt scop. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in orice alte scopuri, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Administratorului Site- ului.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal.

Administratorul Site-ului isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si / sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.

Utilizatorii se obliga sa furnizeze la inregistrarea pe Site, la accesarea si utilizarea Serviciului, precum si la orice activitate de accesare si utilizare a Site-ului date si informatii valide, valabile, exacte, veridice si corecte in scopul de a oferi sau de a beneficia de servicii prin intermediul Site-ului.

Utilizatorii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii in orice mod si in orice masura a oricarora din prevederile Termenilor si Conditiilor, Administratorul Site-ului va putea opta in mod discretionar pentru suspendarea totala sau partiala a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului, ori pentru nepublicarea a oricarui continut expediat de Utilizator in vederea postarii catre Site, ori pentru interzicerea definitiva a accesului la una sau mai multe dintre facilitatile oferite de Site, sau pentru desfiiintarea contului Utilizatorului pe Site, fara niciun fel de atentionari sau notificari prealabile si fara a fi necesare orice alte formalitati in acest sens.

3. Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Va informam ca datele personale pe care Utilizatorii le furnizeaza Administratorului Site-ului sunt prelucrate in scopul oferirii in condi?ii optime a Serviciului. Utilizatorii inteleg si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Administratorului Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor avand ca scop reclama, marketing si publicitate, si servicii de comunicatii electronice.

Fiecare Utilizator, la optiunea sa proprie, furnizeaza unele date personale pentru a –si crea un cont valabil si pentru a beneficia de Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului.

Informa?iile înregistrate sunt destinate utiliz?rii de c?tre operator ?i sunt comunicate numai urm?torilor destinatari: persoanele vizate, alte persoane fizice sau juridice care le prelucreaz? in numele operatorului, alte persoane fizice sau juridice, parteneri, asociati din acela?i grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, fiecare Utilizator beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Totodata, fiecare Utilizator are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care le privesc si sa solicite stergerea datelor. Utilizatorii inteleg si accepta ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa Serviciul oferit de catre Administratorul Site-ului.

Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere in scris in acest sens, pe care sa o trimita apoi prin posta la adresa Administratorul Site-ului: Str. Glinka Mihail nr. 6, sc. B, ap. 21, sector 2 Bucuresti, , sau la adresa de e-mail contact@continuu.studio . De asemenea, fiecarui Utilizator ii este recunoscut dreptul de a se adresa justi?iei.

Prin acceptarea termenilor si conditiilor site-ului ne oferiti acordul expres pentru trimiterea de email-uri cu caracter comercial din partea site-urilor companiei sau din partea a terte parti (in acest caz se trimite email de notificare).

4. Legatura cu alte site-uri

Utilizatorii inteleg si accepta ca Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, site-uri personale (bloguri), dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile in legatura cu Continutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar Utilizatorii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre Administratorul Site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre Administratorul Site-ului. In momentul in care Utilizatorii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

5. Termeni privind utilizarea serviciului Continuu – produse, achiziTionare, plata, livrare, retur/anulare

Utilizatorii pot beneficia de serviciile oferite de catre Administratorul Site-ului. Prin utilizarea servicilor Continuu Studio, Utilizatorii pot beneficia de o activitate specifica derulata de Continuu Studio, identificata dupa tematica, program, locul si timpul desfasurarii ori alte criterii (incluzand cursuri de :actorie, art therapy, desen, animatie, concursuri, evenimente dar fara a se limita la acestea).

Continuu isi asuma integral raspunderea fata de Utilizatori pentru eventualele intarzieri, amanari, anulari sau defecte ale serviciilor care au fost postate ca oferte pe site, pentru derularea acestor servicii in conditii necorespunzatoare sau in alte conditii decat cele prevazute in oferte sau in legislatia in materie, precum si pentru orice restrictii impuse serviciilor de terte persoane implicate in organizarea sau furnizarea lor sau de autoritati administrative, indiferent ca pentru aceste servicii s-au facut rezervari sau au existat doar simple intentii de participare la acestea.

Continuu Studio declara si garanteaza ca detine toate drepturile si autorizarile necesare comercializarii Serviciilor pe care le oferteaza prin intermediul Site-ului si isi asuma intreaga raspundere pentru promovarea si punerea pe piata a acestora si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate sau orice alt drept al unui tert in legatura cu Serviciile respective si/sau cu informatiile si/sau fotografiile aferente Serviciilor.

Serviciile care pot fi achizitionate prin intermediul site-ului continuu.studio / continuu.ro sunt: cursuri, ateliere, workshopuri de actorie, art therapy, desen, animatie, evenimente dar fara a se limita la acestea. Modalitatile de plata sunt transferul bancar direct, plata online cu cardul bancar Visa/Mastercard prin intermediul partenerului Mobilpay/Netopia, sau în numerar. Produsele comercializate de Continuu Studio SRL sunt din categoria serviciilor, neexistand oportunitatea livrarii la domiciliu. Prin achizitionarea pe acest site, clientul isi asigura prestarea serviciilor de catre Continuu Studio, iar acestea vor fi prestate la data si ora specificate in descrierea pusa la dispozitie in magazin.

In cazul în care clientul nu este multumit de serviciile achizitionate, o solicitare de anulare comanda si returnare bani va fi inaintata catre Continuu Studio prin e-mail la adresa contact@continuu.studio cel tarziu pana la finalizarea cursului (in cazul serviciilor cu mai multe sedinte) sau pana la data si ora stabilite pentru curs/atelier/workshop (in cazul serviciilor cu o singura sedinta). Sumele avansate catre Continuu Studio SRL vor fi returnate, cu retinerea proportionala a contravalorii sedintelor/orelor de curs la care clientul a participat deja, in cel mult 72 de ore de la confirmarea solicitarii de anulare si returnare.

Continuu Studio nu comercializeaza in acest moment produse fizice. In eventualitatea introducerii in oferta Continuu Studio a unor astfel de produse, modalitatea de livrare precum si politica de retur vor fi actualizate.

6. Limitari ale functionarii serviciului

Continuu Studio nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care serviciile sitului nu pot fi accesate de catre utilizatori, pe o perioada nelimitata/nedeterminata de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Orice persoana care utilizeaza, testeaza sau evalueaza serviciul isi asuma riscul legat de calitatea si performanta acestuia.

In cazurile de forta majora Administratorul Site-ului, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

7. Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor si ale Administratorului Site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.

8. Modificarea Termenilor si Conditiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligat sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare va fi considerata ca fiind acceptata deplin si neconditionat de catre oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si / sau utilizarea in orice mod a Serviciului.

Politica de confidențialitate a SC Continuu Studio SRL.

Politica de cookie-uri a SC Continuu Studio SRL.

Politica generală de protecție a datelor cu caracter personal a SC Continuu Studio SRL.