12 motive sa alegi un curs de actorie pentru copilul tau

articol de Smaranda Caragea

Cum ?tiu dac? i se potriveste copilului meu un curs de actorie?

Copiii sunt mici exploratori. Exploratori ai spa?iului în care se afl?, ai obiectelor care se g?sesc în el, ai interac?iunii obiectelor, ai rela?iilor ?i raporturilor interumane, ai lumii lor interioare ?i exterioare, ai emo?iilor ?i comportamentelor. Copiii sunt mici cercet?tori curio?i. Orice poate fi stimul pentru ei, ca e obiect, ca e om sau tr?ire interioar?.

?ti?i ce este un „cercet?tor hoinar”?
Este acel cercet?tor care în timp ce caut? ceva descoper? altceva, are o revela?ie despre un anumit lucru pe care nu îl avea în vedere la începutul scormonirii sale.

Copiii sunt prin excelen?? cercet?tori hoinari.
De exemplu un copil m?nânc? piure cu pui, se joac? în farfurie, m?nânc? încet, rearanjeaz? alimentele în farfurie. P?rintele întreab?: „Nu ?i-e foame sau nu î?i place?”. Copilul tace. Se joac? în farfurie. P?rintele întreab? iar. Copilul r?spunde cu o întreabare din senin: „Cât dureaz? z?pada la munte?”. Noi ca adul?i am spune: „Iar îi zboar? mintea!” Sau „se alint?” sau „ai auzit ce te-am întrebat? Nu î?i place sau nu ?i-e foame?”. Copilul începe s? povesteasc? despre cum au fost ei la munte când era mai mic ?i s-au dat cu sania ?i acolo era ?i un câine mare ?i lui nu i-a fost fric? s?-l ating?, bine la început i-a fost fric?, dar a v?zut c? nu mu?c? atunci cand feti?a a pus mâna ?i atunci a mers ?i el ?i câinele era cât o ma?in? ?i bla bla bla bla…P?rintele: „Hai s? mânc?m!”.

Dar micul cercet?tor hoinar a v?zut un munte de piure in farfurie, alb, ca z?pada, cândva s-a dat cu sania pe derdelu?, erau mul?i copii întin?i pe s?niu?ele lor – buc??ile de pui ?i i-ar mai pl?cea s? se dea cu sania – 234 gânduri comprimate ?i un salt la concluzie: „Cât dureaz? z?pada la munte?”. Acesta este micul cercet?tor hoinar.

De ce povestea micului hoinar? Pentru c? el este subiectul principal. El este participantul perfect la un curs de actorie. De ce?

1. Copilul este vis?tor.

Tu ca p?rinte îl întrebi ceva ?i el î?i r?spunde altceva sau nu se uit? pe unde merge sau pare c? nute ascult? atunci când îi vorbe?ti. Teatrul ?i actoria au menirea de a-l aduce pe copil în „aici ?i acum”. Jocurile ?i exerci?iile îl fac pe copil s? stea în prezent dar nu îi neag? tendin?a de visare. Din joc în joc, cel mic î?i cre?te capacitatea de concentrare.

2. Copilul este curios.

Pune multe întreb?ri, cerceteaz? spa?ii noi, este deseori intruziv, dezmembreaz? juc?rii, se pierde în detalii. Ei bine, copilul vrea s? afle mai mult despre lume ?i sine. Actoria este o activitate exclusiv bazat? pe experien?? concret? care exploateaz? spiritul curios organizând activit??ile în etape, pune ordine în gânduri ?i orienteaz? c?tre obiectiv.

3. Copilul este „timid”.

Copilul se ascunde în spatele p?rintelui, caut? mereu o zon? de confort, pare speriat atunci când este expus, prefer? s? verifice r?spunsul cu p?rintele înainte de a-l da sau nu se simte în largul lui atunci când este privit. Actoria nu este doar pentru cei mai extroverti, actoria prin jocurile pe care le propune îl ajut? pe copil s? se implice treptat, astfel expunandu-se. Fiind implicat în joc copilul uit? c? este privit. Cu fiecare expunere copilul cap?t? curaj, î?i extinde zona de confort ?i î?i cre?te stima de sine.

4. Copilul este curajos.

Copilul se expune deseori pericolelor, împinge limitele, încearc? lucruri noi f?r? team?, vorbe?te liber ?i nu se teme de expunere. Jocurile în care va fi angajat au menirea de a-l face pe copil s? ia decizii, sa vad? op?iunile pe care le are, s? subordoneze ac?iunile unui scop. Copilul va înv??a despre diferen?a dintre incon?tien?? ?i curaj. Despre care sunt consecin?ele ac?iunilor noastre ?i care sunt limitele de expunere.

5. Copilul are imagina?ie bogat?.

Copilul inventeaz? pove?ti, sau are prieteni imaginari, „înflore?te” experien?e reale, sau deseneaz? lucruri la care nu te-ai fi a?teptat. Felicit?ri! Copilul t?u este creativ! E o lume imaginar? ?i una real? din care se poate inspira ?i pe care o poate explora. Ii va fi u?or s? improvizeze ?i s? se implice în jocuri, astfel va cunoa?te lumea mai bine ?i va afla lucruri despre sine.

6. Copilului îi place mai mult s? priveasc? decât s? ac?ioneze.

Actorii sunt buni observatori ai lumii, ai detaliilor, ai rela?iilor, ai oamenilor cu particularit??ile lor. Pentru micul observator atelierul de actorie poate fi o mare surs? de inspira?ie, diversitatea de activit??i îl va stimula, exploatarea spiritului de observa?ie îl va îndrepta treptat c?tre ac?iune ?i î?i va descoperi ?i dorin?a de implicare.

7. Copilul imit? bine.

Copilul imit? prieteni, educatori sau profesori, p?rin?ii sau alte persoane pe care le observ?. Perfect! Mimetismul este un proces de înv??are, dar pentru ca lucrurile s? nu r?mân? superficiale, vom folosi aceast? calitate a copilului pentru a-l înv??a s? în?eleag? din exterior în interior personajul, s? identifice inten?ii ?i emo?ii. Copilul va înv??a s? î?i pun? întreb?ri ?i î?i va dezvolta gândirea critic?.

8. Copilul este vorb?re?.

Vorbe?te întrebat, vorbe?te singur, vorbe?te mult, vorbe?te în timpul orelor, vorbe?te în somn, vorbe?te cu oameni noi, vorbe?te f?r? team?. Semne clare ca cel mic are o imagina?ie bogat?, este curajos, este liber, este curios, este deschis sau este timid ?i are nevoie s? î?i acopere cumva timiditatea este felul lui de a face fa?? stresului. Oricare ar fi motivul jocurile de actorie îl vor ajuta pe copil s? înve?e s? asculte, sau s? î?i st?pâneasc? emo?iile, sau s? î?i elibereze surplusul de energie.

9. Copilul nu are r?bdare.

Nu poate asculta pân? la capat, un joc îl plictise?te repede, orice activitate nu poate fi dus? cu u?urin?? la bun sfâr?it. Este locul ideal pentru antrenamentul r?bd?rii! Jocurile ?i exerci?iile în care va fi implicat îl vor ajuta s? î?i creasc? treptat capacitatea de concentrare asupra unei singure activit??i ?i va sim?i cum e s?-?i investeasc? energia ?i nu s? ?i-o risipeasc?.

10. Copilului îi place s? se joace singur.

Este genul de copil care petrece mult timp singur, în parc sau la locurile de joac? se integreaz? mai greu, nu pare s? se plictiseasc? cu sine însu?i. Copilul are o lume interioar? bogat?! Avem nevoie de el în grupa de actorie! Stimulat în cadrul jocurilor de creativitate, imagina?ie, concentrare, r?bdare sau improviza?ie, „copilul singuratic” încurajat s? aduc? în joc resursele sale interioare va c?p?ta încredere în ce ?tie ?i poate ?i î?i va gasi locul în grup!

11. Copilului îi place s? fie în centrul aten?iei.

Copilul c?ruia îi place s? ias? în eviden??, vrea s? se afle în miezul lucrurilor, uneori este vorba doar despre el, se simte minunat s? fie privit! Perfect! „Micul actor” are nevoie de aten?ie, aici o va primi, dar în acela?i timp va înv??a s? colaboreze ?i s? ofere, s? primeasc? ?i s? dea, va afla despre m?sur? ?i momentul potrivit.

12. Copilul „n-are stare”.

Se foie?te, se fâ?âie, î?i schimb? locul, vrea mereu altceva. Cel mai probabil copilul t?u are nevoie s? fie antrenat în jocuri care îl ?in în prezent, dar în acela?i timp îl las? s? viseze. Cursul de actorie este potrivit pentru el!

La Mul?i Ani #Continuu!

Continuu – Studio pentru Dezvoltare prin Art? a împlinit un an! A fost un an plin în care am cunoscut o mul?ime de oameni minuna?i. Un an în care am evoluat împreun? ?i am înv??at unii de la al?ii. Al?turi de voi am f?cut primii pa?i, am c?zut, ne-am ridicat ?i am mers mai departe. Datorit? vou?, acum ne ?inem în picioare ?i cre?tem pe zi de ce trece. Suntem mândri de voi, bucuro?i c? v-am cunoscut ?i c? v-am avut aproape anul acesta.

Drept mul?umire, am realizat acest filmule? care cuprinde câteva momente speciale din ultimul an la studioul Continuu:

Retrospectiv? #Continuu1an

 • peste 800 de ore de curs, ateliere ?i workshop-uri cu adul?i, adolescen?i ?i copii;
 • peste 12 teme diferite de atelier;
 • peste 260 de cursan?i;
 • 20 de traineri colaboratori;
 • 4 spectacole ale comunit??ii de non-actori;
 • 2 scenografi ?i arti?ti plastici;
 • 4 spiridu?i continuu.

La acestea se adaug? atmosfera #Continuu ?i miile de experien?e, emo?ii ?i tr?iri care ne-au f?cut via?a mai colorat? ?i mai vesel?.

Ur?ri de la prieteni:

 • Cât mai mul?i ani, la cât mai mult? inspira?ie! La mul?i ani, Continuu – Studio!
  #keepupthegoodwork – Alexandra Gujan
 • „M? bucur foarte tare c? fac parte din echipa continuu?si îi doresc mul?i ani înainte! Aici e locul unde îi ajut pe copii s? fac? primii pa?i în actorie doar c? am fost surprins s? constat c? ?i ei m? aju?a pe mine s? evoluez, s? merg continuu. Studioul Continuu este un loc în care m? simt în siguranta s? gresesc, ?tiind c? în cele din urm? vom evolua împreun?.” – Sorin Dobrin
 • ” La mul?i ani, Continuu! Va urez s? ave?i parte de proiecte frumoase, idei zburdalnice, persoane generoase, suflete împlinite, fericire pe pâine ?i mai mult decât toate în?elegere ?i empatie în tot ceea ce va propuneti s? realiza?i, voi, cei din echipa Continuu, mereu pu?i pe fapte bune! Nu înceta?i sa fi?i, s? face?i ?i s? v? realizati visele, ca prin voi î?i g?sesc inspira?ie ?i al?ii.” – Ana Maria Mavru
 • ” #Continuu este locul de joc ?i joac? pentru mine, acolo unde îmi arunc cuno?tin?ele pentru a culege experien?e, pentru a cre?te si a nu m? l?sa în urm?! Un an de Continuu este o bucurie cu ochi umezi ?i chiuit juc?u?! ” – Smaranda Caragea
 • Bucurie continuu?!!!! S? facem lucruri minunate!!!! – Maria Nicola
 • „La mul?i ani, dragul meu #Continuu! ???
  Î?i doresc s? cre?ti mare ?i s? te dezvol?i armonios, s? fii plin de imagina?ie, curiozitate ?i creativitate ?i s? î?i faci prieteni de toate vârstele ?i în num?r cât mai mare!
  Îmi pare bine c? te-am cunoscut, c? ne-am împrietenit ?i c? am petrecut multe momente emo?ionante împreun?. ” – Codrina Serbanescu
 • „Sunteti minunati!Sunt foarte norocoasa sa fac parte din povestea Continuu-pentru ca ea inseamna joc,bucurie , provocare si autocunoastere!Pentru orice varsta!Va iubesc!” – Simona Stoicescu
 • „Pe mine Continuu m-a ajutat de cand înc? era un bebelu? în burta, deci de mai mult de un an încoace. ?i m-a ajutat înv??ându-m? s? m? ancorez iar în prezent dup? un incident traumatic. Apoi a insemnat prieteni, joac? ?i prin joac? s? înv?? s? m? las în emo?ii. Dar ce a? mai ?ine musai s? spun e ca Continuu e copilul din tine care a împlinit un an. La mul?i ani! ” – Meri Delia Pulcher
 • „Una dintre pasiunile mele cele mai mari a fost ?i este joaca! Imi place s? m? joc… continuu… iar acum, am acest loc cald si drag în care pot face asta continuu… si vreau sa continui cu joaca… Multumesc Continuu pentru c? exi?ti ?i e?ti a?a frumos! ” – Vladimir Purdel

Mul?umim din suflet trainerilor ?i cursan?ilor no?tri pentru dedicarea de care au dat dovad?, pentru curajul, r?bdarea ?i faptul c? au crezut în noi . Suntem ceea ce suntem datorit? vou?.
Împreun? cre?tem Continuu!