Nu rata ultimele 3 cursuri de teatru ale verii

Vrei s? faci ceva special vara acesta? Vino la un curs de teatru ?i bucur?-te de o atmosfer? pl?cut? al?turi de oameni creativi ?i inteligen?i.

Atelierele noastre de var? se adreseaz? adul?ilor, adolescen?ilor ?i copiilor.

Teatru pentru minte ?i corp (16-19 iulie)

Cursuri teatru Continuu

Dac? vrei s? te recreezi timp de 4 zile ?i s? sim?i c? faci ceva pentru tine, vino  la cursurile de actorie „Teatru pentru mine ?i corp” sus?inute de actri?a Smaranda Caragea ?i Alexandru Pribeagu, actor ?i profesor de teatru corporal.

Ce vei câ?tiga:

 • 4 zile de recreere
 • 4 zile distractive
 • 4 zile de exerci?ii ?i jocuri de actorie
 • 4 zile de antrenament activ
 • 4 zile pentru mintea creativ?
 • 4 zile pentru corpul inteligent
 • 4 zile pentru expresie, exprimare ?i expresivitate

Ateliere la care po?i participa:

 • Ziua 1: Teleportare în prezent – curios, dispus ?i atent!
 • Ziua 2: Expresivitate corporal?, improviza?ie ?i pantomim?!
 • Ziua 3: Memory training – imagina?ie ?i asocieri!
 • Ziua 4: Improviza?ie pentru inspira?ie!

Mai multe detalii pe Facebook: https://www.facebook.com/events/178621059510191/.

Jocuri, Teatru ?i Improviza?ie – dup?-amieze pentru copii (23-26 Iulie)

Micu?ul t?u este pasionat de teatru ?i are mult? imagina?ie? Atelierele de var? „Jocuri, Teatru ?i Improviza?ie” sunt locul unde se va sim?i  în largul lui. Aici va fi provocat s? inventeze lumi magice, s? creeze pove?ti ?i personaje ?i s? înve?e s?-?i gestioneze emo?iile.

Atelierele se vor desf??ura pe parcursul a patru zile si vor fi împ?r?ite astfel:

1. Jocuri Retro

Experien?a jocului dezvolt? capacitatea copilului de a-?i urm?ri scopul. Prin joc, copilul î?i dezvolt? încrederea în sine ?i în for?ele proprii.

Ce antren?m:

 • spiritul participativ
 • viteza de reac?ie
 • aten?ia distributiv?
 • empatia
 • imagina?ia.

2. S? Ne Cunoa?tem Emo?iile!

Emo?iile sunt reac?ii psihologice specifice ?i intense fa?? de un anumit eveniment. Cunoa?terea lor ne ajut? s? ne dezvolt?m inteligen?a emo?ional?.

Ce  antren?m:

 • Autocon?tientizarea
 • managementul emo?iilor
 • motiva?ia – folosirea controlului de sine pentru a canaliza emo?iile spre un anumit scop
 • empatia
 • dezvoltarea rela?iilor.

3. Construie?te-?i Personajul!

Aici vom înv??a ce este un personaj – element primordial atât în teatru, cât ?i în literatur?: cum se construie?te el, cum îi putem da via?? pornind de la noi în?ine.

Ce antren?m:

 • Imagina?ia
 • în?elegerea
 • adaptarea
 • focus-ul.

4. Pove?tile Mele

La acest atelier înv???m s? transform?m ideile în cuvinte, s? construim propriile noastre pove?ti, devenind mici creatori.

Ce antren?m:

 • creativitatea ?i spontaneitatea
 • vom înv??a s? cre?m un fir logic al pove?tii, sa planific?m ac?iunea, dezvoltând astfel gândirea.

Mai multe detalii pe Facebook :https://www.facebook.com/events/384780845361494/

Introducere în Actorie pentru Adolescen?i (23-26 iulie)

Ai între 12 ?i 18 ?i î?i petreci nop?ile urm?rind filme ?i seriale pe internet? În plus, te fascineaz? cum se transform? actorii de la un rol la altul? Atunci cursul de „Introducere în actorie pentru adolescen?i” este pentru tine!

La acest curs te a?teapt?:

4 zile cu distrac?ie
4 zile pentru a-?i satisface curiozitatea
4 zile pentru libertatea de a fi tu
4 zile pentru cunoa?tere

Jocurile propuse au menirea s? stimuleze ?i s? antreneze acele aptitudini necesare pentru îmbun?t??irea capacit??ii de a se exprima ?i comunica mai u?or: colaborare, rela?ionare, empatie, încredere ?i stim? de sine, respect, ascultare, observare etc.

Mai multe detalii pe Facebook: https://www.facebook.com/events/1392989907467746/

COSTURI

Pre?ul unui curs este de 300 Lei

EXCELENT! CUM M? ÎNSCRIU?

Pentru înscrieri v? rug?m s? completa?i urm?torul FORMULAR: https://goo.gl/forms/2j8OSVMdFn8LJNEg1
Sau ne pute?i contacta prin e-mail la inscrieri@continuu.ro sau la num?rul de telefon 0731 223 675.

La Mul?i Ani #Continuu!

Continuu – Studio pentru Dezvoltare prin Art? a împlinit un an! A fost un an plin în care am cunoscut o mul?ime de oameni minuna?i. Un an în care am evoluat împreun? ?i am înv??at unii de la al?ii. Al?turi de voi am f?cut primii pa?i, am c?zut, ne-am ridicat ?i am mers mai departe. Datorit? vou?, acum ne ?inem în picioare ?i cre?tem pe zi de ce trece. Suntem mândri de voi, bucuro?i c? v-am cunoscut ?i c? v-am avut aproape anul acesta.

Drept mul?umire, am realizat acest filmule? care cuprinde câteva momente speciale din ultimul an la studioul Continuu:

Retrospectiv? #Continuu1an

 • peste 800 de ore de curs, ateliere ?i workshop-uri cu adul?i, adolescen?i ?i copii;
 • peste 12 teme diferite de atelier;
 • peste 260 de cursan?i;
 • 20 de traineri colaboratori;
 • 4 spectacole ale comunit??ii de non-actori;
 • 2 scenografi ?i arti?ti plastici;
 • 4 spiridu?i continuu.

La acestea se adaug? atmosfera #Continuu ?i miile de experien?e, emo?ii ?i tr?iri care ne-au f?cut via?a mai colorat? ?i mai vesel?.

Ur?ri de la prieteni:

 • Cât mai mul?i ani, la cât mai mult? inspira?ie! La mul?i ani, Continuu – Studio!
  #keepupthegoodwork – Alexandra Gujan
 • „M? bucur foarte tare c? fac parte din echipa continuu?si îi doresc mul?i ani înainte! Aici e locul unde îi ajut pe copii s? fac? primii pa?i în actorie doar c? am fost surprins s? constat c? ?i ei m? aju?a pe mine s? evoluez, s? merg continuu. Studioul Continuu este un loc în care m? simt în siguranta s? gresesc, ?tiind c? în cele din urm? vom evolua împreun?.” – Sorin Dobrin
 • ” La mul?i ani, Continuu! Va urez s? ave?i parte de proiecte frumoase, idei zburdalnice, persoane generoase, suflete împlinite, fericire pe pâine ?i mai mult decât toate în?elegere ?i empatie în tot ceea ce va propuneti s? realiza?i, voi, cei din echipa Continuu, mereu pu?i pe fapte bune! Nu înceta?i sa fi?i, s? face?i ?i s? v? realizati visele, ca prin voi î?i g?sesc inspira?ie ?i al?ii.” – Ana Maria Mavru
 • ” #Continuu este locul de joc ?i joac? pentru mine, acolo unde îmi arunc cuno?tin?ele pentru a culege experien?e, pentru a cre?te si a nu m? l?sa în urm?! Un an de Continuu este o bucurie cu ochi umezi ?i chiuit juc?u?! ” – Smaranda Caragea
 • Bucurie continuu?!!!! S? facem lucruri minunate!!!! – Maria Nicola
 • „La mul?i ani, dragul meu #Continuu! ???
  Î?i doresc s? cre?ti mare ?i s? te dezvol?i armonios, s? fii plin de imagina?ie, curiozitate ?i creativitate ?i s? î?i faci prieteni de toate vârstele ?i în num?r cât mai mare!
  Îmi pare bine c? te-am cunoscut, c? ne-am împrietenit ?i c? am petrecut multe momente emo?ionante împreun?. ” – Codrina Serbanescu
 • „Sunteti minunati!Sunt foarte norocoasa sa fac parte din povestea Continuu-pentru ca ea inseamna joc,bucurie , provocare si autocunoastere!Pentru orice varsta!Va iubesc!” – Simona Stoicescu
 • „Pe mine Continuu m-a ajutat de cand înc? era un bebelu? în burta, deci de mai mult de un an încoace. ?i m-a ajutat înv??ându-m? s? m? ancorez iar în prezent dup? un incident traumatic. Apoi a insemnat prieteni, joac? ?i prin joac? s? înv?? s? m? las în emo?ii. Dar ce a? mai ?ine musai s? spun e ca Continuu e copilul din tine care a împlinit un an. La mul?i ani! ” – Meri Delia Pulcher
 • „Una dintre pasiunile mele cele mai mari a fost ?i este joaca! Imi place s? m? joc… continuu… iar acum, am acest loc cald si drag în care pot face asta continuu… si vreau sa continui cu joaca… Multumesc Continuu pentru c? exi?ti ?i e?ti a?a frumos! ” – Vladimir Purdel

Mul?umim din suflet trainerilor ?i cursan?ilor no?tri pentru dedicarea de care au dat dovad?, pentru curajul, r?bdarea ?i faptul c? au crezut în noi . Suntem ceea ce suntem datorit? vou?.
Împreun? cre?tem Continuu!