Nu rata ultimele 3 cursuri de teatru ale verii

Vrei s? faci ceva special vara acesta? Vino la un curs de teatru ?i bucur?-te de o atmosfer? pl?cut? al?turi de oameni creativi ?i inteligen?i.

Atelierele noastre de var? se adreseaz? adul?ilor, adolescen?ilor ?i copiilor.

Teatru pentru minte ?i corp (16-19 iulie)

Cursuri teatru Continuu

Dac? vrei s? te recreezi timp de 4 zile ?i s? sim?i c? faci ceva pentru tine, vino  la cursurile de actorie „Teatru pentru mine ?i corp” sus?inute de actri?a Smaranda Caragea ?i Alexandru Pribeagu, actor ?i profesor de teatru corporal.

Ce vei câ?tiga:

 • 4 zile de recreere
 • 4 zile distractive
 • 4 zile de exerci?ii ?i jocuri de actorie
 • 4 zile de antrenament activ
 • 4 zile pentru mintea creativ?
 • 4 zile pentru corpul inteligent
 • 4 zile pentru expresie, exprimare ?i expresivitate

Ateliere la care po?i participa:

 • Ziua 1: Teleportare în prezent – curios, dispus ?i atent!
 • Ziua 2: Expresivitate corporal?, improviza?ie ?i pantomim?!
 • Ziua 3: Memory training – imagina?ie ?i asocieri!
 • Ziua 4: Improviza?ie pentru inspira?ie!

Mai multe detalii pe Facebook: https://www.facebook.com/events/178621059510191/.

Jocuri, Teatru ?i Improviza?ie – dup?-amieze pentru copii (23-26 Iulie)

Micu?ul t?u este pasionat de teatru ?i are mult? imagina?ie? Atelierele de var? „Jocuri, Teatru ?i Improviza?ie” sunt locul unde se va sim?i  în largul lui. Aici va fi provocat s? inventeze lumi magice, s? creeze pove?ti ?i personaje ?i s? înve?e s?-?i gestioneze emo?iile.

Atelierele se vor desf??ura pe parcursul a patru zile si vor fi împ?r?ite astfel:

1. Jocuri Retro

Experien?a jocului dezvolt? capacitatea copilului de a-?i urm?ri scopul. Prin joc, copilul î?i dezvolt? încrederea în sine ?i în for?ele proprii.

Ce antren?m:

 • spiritul participativ
 • viteza de reac?ie
 • aten?ia distributiv?
 • empatia
 • imagina?ia.

2. S? Ne Cunoa?tem Emo?iile!

Emo?iile sunt reac?ii psihologice specifice ?i intense fa?? de un anumit eveniment. Cunoa?terea lor ne ajut? s? ne dezvolt?m inteligen?a emo?ional?.

Ce  antren?m:

 • Autocon?tientizarea
 • managementul emo?iilor
 • motiva?ia – folosirea controlului de sine pentru a canaliza emo?iile spre un anumit scop
 • empatia
 • dezvoltarea rela?iilor.

3. Construie?te-?i Personajul!

Aici vom înv??a ce este un personaj – element primordial atât în teatru, cât ?i în literatur?: cum se construie?te el, cum îi putem da via?? pornind de la noi în?ine.

Ce antren?m:

 • Imagina?ia
 • în?elegerea
 • adaptarea
 • focus-ul.

4. Pove?tile Mele

La acest atelier înv???m s? transform?m ideile în cuvinte, s? construim propriile noastre pove?ti, devenind mici creatori.

Ce antren?m:

 • creativitatea ?i spontaneitatea
 • vom înv??a s? cre?m un fir logic al pove?tii, sa planific?m ac?iunea, dezvoltând astfel gândirea.

Mai multe detalii pe Facebook :https://www.facebook.com/events/384780845361494/

Introducere în Actorie pentru Adolescen?i (23-26 iulie)

Ai între 12 ?i 18 ?i î?i petreci nop?ile urm?rind filme ?i seriale pe internet? În plus, te fascineaz? cum se transform? actorii de la un rol la altul? Atunci cursul de „Introducere în actorie pentru adolescen?i” este pentru tine!

La acest curs te a?teapt?:

4 zile cu distrac?ie
4 zile pentru a-?i satisface curiozitatea
4 zile pentru libertatea de a fi tu
4 zile pentru cunoa?tere

Jocurile propuse au menirea s? stimuleze ?i s? antreneze acele aptitudini necesare pentru îmbun?t??irea capacit??ii de a se exprima ?i comunica mai u?or: colaborare, rela?ionare, empatie, încredere ?i stim? de sine, respect, ascultare, observare etc.

Mai multe detalii pe Facebook: https://www.facebook.com/events/1392989907467746/

COSTURI

Pre?ul unui curs este de 300 Lei

EXCELENT! CUM M? ÎNSCRIU?

Pentru înscrieri v? rug?m s? completa?i urm?torul FORMULAR: https://goo.gl/forms/2j8OSVMdFn8LJNEg1
Sau ne pute?i contacta prin e-mail la inscrieri@continuu.ro sau la num?rul de telefon 0731 223 675.