PENTRU COMPANII

SOLU?II PERSONALIZATE

Traininguri, workshopuri, cursuri de antrenare a aptitudinilor ?i competen?elor sau team-buildinguri – contacteaz?-ne ?i împreun? vom alc?tui cea mai bun? solu?ie personalizat? conform nevoilor tale!

De ce ar alege compania mea serviciile Continuu?

În viziunea Continuu, arta actorului, desenul, muzica sau improviza?ia se întrep?trund constant, nu doar pentru a ne delecta ?i a ne relaxa, dar ?i pentru a ne aduce în contact cu laturi ale propriilor noastre personalit??i cu care intr?m prea rar în contact.

Ori, întocmai aceste ie?iri din zona de confort, din rutin?, din cotidian, ne fac s? realiz?m cele mai interesante ?i nea?teptate lucruri în leg?tur? cu noi în?ine. Astfel, devenim mai prezen?i în mediul nostru, mai empatici, mai comunicativi, mai eficien?i, iar toate acestea ne fac s? fim mai mul?umi?i în propria noastr? via??.

Smaranda Caragea, trainer principal ?i fondator Continuu, are o experien?? de peste 10 ani în cursuri pentru toate vârstele, antrenând pân? acum peste 2000 de participan?i la cele ma variate tipuri de curs – ?coli de var?, cursuri de scurt? durat?, cursuri de lung? durat?, workshop-uri, team-buiding-uri, sesiuni de antrenare pe obiective specifice etc. Ne recomand? colabor?ri fructuoase cu parteneri precum Jacobs, HP, Allianz-?iriac, Leroy Merlin, Raiffeisen, JCC – Jewish Community Center sau King România

Colabor?m de asemenea cu traineri cu o vast? experien?? în diverse domenii pentru a veni în întâmpinarea clien?ilor no?tri pe c?i cât mai diverse ?i mai adaptate nevoilor unice ale fiec?rei persoane.

Ce obiective urm?rim în cadrul workshopurilor noastre?

 • relaxare, destindere, amuzament
 • dezvoltarea empatiei
 • antrenarea intui?iei
 • cre?terea spontaneit??ii
 • analiz?, autoanaliz?, con?tientizare
 • cre?terea con?tiin?ei de sine (self awareness)
 • deschidere c?tre vulnerabilitate
 • antrenarea flexibilit??ii
 • exersarea st?p?nirii de sine
 • implicare
 • dezvoltarea inteligen?ei emo?ionale

Ce aptitudini antren?m?

 • observare
 • ascultare
 • concesie ?i cooperare
 • analiz? obiectiv?
 • imagina?ie
 • creativitate
 • memorie senzorial?
 • memorie emo?ional? ?i afectiv?
 • empatie ?i intui?ie

Care sunt beneficiile pentru companie?

 • Coeziune sporit?, team-spirit
 • Un grad mai mare de motivare
 • Deschidere c?tre cooperare ?i flexibilitate
 • Intui?ie, imagina?ie ?i creativitate sporite
 • Orientare c?tre solu?ii, rezultate ?i eficien??

Organiz?m workshop-uri de câteva ore sau câteva zile, pentru 5 sau peste 100 de persoane, recreative sau developmentale. Tot ceea ce trebuie s? faci este s? ne contactezi, s? ne spui ce î?i dore?ti, care sunt rezultatele urm?rite, când, unde ?i cum vrei s? se întâmple lucrurile, iar noi vom concepe, împreun? cu tine, o ofert? perfect adaptat? nevoilor tale organiza?ionale.

Indiferent de cât de specifice sunt nevoile companiei tale, împreun? cu noi vei putea construi workshopul ideal pentru angaja?ii ?i colaboratorii t?i. Fie c? vorbim de

– un „tur de for??” pentru stimularea încrederii de sine pentru echipa de top management

– o serie de workshopuri cu obiective specifice pentru cre?terea gradului de motivare a angaja?ilor

– un team-building reacreativ pentru sporirea coeziunii între peste 100 de angaja?i din întreaga ?ar?

Împreun? suntem convin?i c? vom g?si cea mai bun? solu?ie!