Club de Teatru pentru Adolescenti

DE CE TEATRU?

De ce s? vii la un club de teatru?
Pentru c? e unul dintre cele mai bune lucruri pe care le po?i face pentru tine o dat? pe s?pt?mn?, dou? ore.
Ai între 13 ?i 19 ani ?i o mul?ime de întreb?ri despre tine ?i via??.
Ne propunem s? form?m un grup de tineri adolescen?i cu tupeu/îndr?zneal?/putere. Inclusiv în gre?eal?.
S?-?i asumi cine e?ti, descoperind cine e?ti ?i dându-?i seama c? nu exist? un singur r?spuns la o întrebare filosofic? care ne macin?. Întrebarea asta e cu noi ?i când ne bem cafeaua ?i când ie?im de la ore ?i când va fi s? alegem facultatea sau partenera/partenerul de via??.

SPUNE-MI MAI MULT!

Incon?tientul este cel care vrea s? repete ?i s? refac? acela?i drum pe care îl cunoa?te atât de bine. Pe care l-a înv??at în copil?rie. Este treaba con?tientului s? dep??easc? limitele incon?tientului, dar asta nu se poate face decât prin obiectivizare.
Noi suntem aici ca s? observ?m mecanismele pe care le avem ?i ca s? v? ajut?m s? (v?) privi?i ?i dinafar? ?i din?untru.
Distrându-v?. Pentru c? n-are niciun sens s? ne lu?m prea tare în serios sau s? credem c? suntem centrul Universului.
Suntem aici s? v? înv???m s? respira?i, s? vorbi?i, s? v? bucura?i, s? în?elege?i ce înseamn? adev?rul ?i s? fi?i sinceri, s? fi?i prezen?i, s? v? culturaliza?i, s? v? întreba?i, s? ave?i curaj, s? fi?i genero?i, s? v? pune?i pune?i la îndoial?, s? ave?i încredere, s? v? dezvolta?i intui?ia, s? gre?i?i.
CE BENEFICII AM?
Ceea ce poate face teatrul este s? te fac? con?tient de pozi?ionarea ta în lume ?i în tine.
Încerc?m s? descoperim cum s? deveni?i viitori adul?i func?ionali într-o lume care nu func?ioneaz?, dar pe care fiecare are capacitatea de a o influen?a în micro-universul în care exist?.
Sunte?i individualit??i care fac parte dintr-o genera?ie. În momentul în care înve?i s? func?ionezi, întelegi ?i bucuria apartene?ei la un grup. Libertatea pe care ?i-o d? grupul ?i for?a creatoare a întâlnirii ?i constuirii împreun? cu al?ii. Nu suntem singuri.
Încerc?m s? v? dezvolt?m capacitatea de a solu?iona probleme ?i situa?ii în inconfort.
STRUCTURA:
Cursurile vor fi structurate pornind de la exerci?ii teatrale care vor fi f?cute pe tot parcursul întâlnirilor ?i care din când în când vor fi pres?rate cu câte ceva de bucurat ?i prietenii ?i familia.
Pentru c? procesul de înv??are se concretizeaz? în momentul în care suntem capabili s? ne asum?m ce am dobândit în fa?a lumii.
F?r? fals? modestie.
Suntem ?i actri?e talentate ?i oameni genero?i.
Vrem s? înv???m de la voi, pentru c? orice rela?ie ?i întâlnire este bilateral?.
Vezi mai multe detalii despre urm?torul modul în magazinul nostru de cursuri!