A fi sau a nu fi Asertiv: Atelier de Psihologie ?i Actorie

Un workshop ce îmbin? psihologia cu arta actorului, pentru a oferi o perspectiv? larg? asupra diferitelor atitudini pe care le putem avea fa?? de sine ?i fa?? de ceilal?i în procesul comunic?rii interpersonale.
 
A fi sau a nu fi asertiv este un workshop intensiv de weekend care combin? psihoterapia cognitiv-comportamental? cu arta teatral?, pentru a observa modalit??i de comunicare, consecin?ele pe care le atragem în felul nostru de a rela?iona, maniera în care putem interveni cu scopul de a integra valori ?i drepturi personale s?n?toase ?i corecte.
 
Psihoterapia cognitiv-comportamental? se concentreaz? pe axioma – sim?i ceea ce gânde?ti – ?i î?i modeleaz? clien?ii dup? acest principiu prin faptul c? ei pot tr?i mult mai s?n?tos ?i productiv dac? gândesc mai s?n?tos. Acest tip de psihoterapie ofer? instrumente de dezvoltare personal? care ?in de focusarea asupra comportamentelor ?i modific?rii acestora în cazul în care acestea deviaz? sau nemul?umesc individul. Comportamentele se controleaz? prin con?tientizarea ?i controlarea emo?iilor, astfel c? aceast? psihoterapie are un caracter direc?ionat c?tre scop ?i rezolvarea problemelor interne ?i externe. Terapia cognitiv-comportamental? îi ajut? pe clien?i s? în?eleag? c? gândirea ?i credin?ele lor conduc la ac?iunile ?i impresiile lor ulterioare, deci implic? identificarea gândurilor ce activeaz? emo?iile ?i comportamentele.
 
Art? teatral? este prin excelen?? colaborativ?, empatic? ?i proiectiv?. Ea se folose?te de personaje, dar ?i de mediul intern al actorului ?i de cel înconjur?tor, pentru a ilustra evenimente, reale sau imaginare. Teatrul are un efect exploratoriu unic, atât pentru cei ce-l practic?, cât ?i pentru privitori – emo?ii, comportamente, situa?ii specifice pot fi observate, tr?ite, interpretate ?i reinterpretate, oferindu-ne ?ansa de a avea cât mai multe perspective ?i de a extrage cât mai mult? informa?ie dintr-un anume moment.
 
Alegerea sus?inerii acestor ateliere de art? teatral? împreun? cu un psihoterapeut face ca acest proces s? fie mult mai complex, orientat pe identificarea nevoilor participan?ilor cât ?i pe însu?irea unor mecanisme de coping, astfel încât participan?ii s? poat? s? se raporteze la anumite situa?ii din via?a personal? ?i profesional?.
 
BENEFICII:
? îmbun?t??irea capacit??ii de a vedea situa?iile din mai multe unghiuri ?i prin mai multe perspective;
? dezvoltarea empatiei;
? explorarea, integrarea, interiorizarea, aprofundarea conceptului de asertivitate, precum ?i a modurilor în care aceasta poate s? influen?eze diferitele situa?ii în care ne afl?m – cuplu, profesie, rela?ii sociale etc;
? con?tientizarea modului în care ne raport?m la situa?iile de via?? în care ne reg?sim în via?a de zi cu zi;
? înv??area ?i oferirea unui feedback constructiv pe model cognitiv-comportamental (gând – emo?ie – comportament);
? transformarea vulnerabilit??ilor în puncte forte, însu?irea unor mecanisme de coping;
? con?tientizarea ?i evaluarea modului în care ne raport?m la lume ?i la propriile noastre drepturi personale;
? transformarea situa?iilor poten?ial conflictuale în reale oportunit??i de ac?iune eficient?;
? explorarea capacit??ilor noastre, dar ?i a limitelor, dobândirea abilit??ilor de dep??ire a propriilor noastre limite;
 
Ne vom cunoa?te, destinde, ne vom distra, vom râde ?i vom explora comportamente, roluri ?i situa?ii prin tehnici corporale, jocuri de grup, jocuri de rol.
Prin cercetare de situa?ii, prin actul de reflec?ie, observare ?i feedback putem corecta comportamentele sau modalitatea în care ne raport?m la ceilal?i ?i la situa?ii ?i ne d?m ?ansa de a ne cre?te stima de sine înv??ând s? ne cerem drepturile ?i s? le exprim?m asertiv.
CUI I SE ADRESEAZA:
Persoanelor cu vârste începând de la 18 + care:
~ î?i doresc s? înve?e experimentând
~ doresc o dezvoltare a flexibilit??ii comportamentale ?i emo?ionale
~ doresc o mai bun? comunicare în via?a personal? ?i profesional?
~ sunt interesa?i de dezvoltarea lor personal?
~ î?i doresc s?-?i însu?easc? un stil de comunicare asertiv?, verbal ?i non-verbal
 
STRUCTURA WORKSHOPULUI:
Ziua I:
Tema zilei: Identificare ?i activare Ce înseamn? asertivitate?
Primul pas este s? ne prezent?m, s? ne cunoa?tem, s? ne destindem, apoi s? scormonim dup? sensuri ?i în?elesuri, le transform?m în imagini, emo?ii, gesturi sau inten?ii.
Vom descoperi ce în?elege fiecare prin termenul ” asertivitate”, ce în?elege grupul, dezbatem, observam, r?spundem ?i concluzion?m.
Program:10:30 – 12:30 PARTEA 1
12:30 – 13:30 – pauza
13:30 – 15:00 PARTEA 2
 
Ziua II: Integrarea valorilor.
Explor?m situa?ii pe axa împlinirii de sine: via?? personal?, via?? profesional?, via?? social?.
Concluzion?m.
Program:10:30 -14:00
Vezi toate detaliile despre urm?torul modul în magazinul nostru de cursuri!