PENTRU ADULTI

Explorând prin art?, ne vom folosi pe noi în?ine ?i vom lucra cu noi în?ine, pentru a-i descoperi pe cei de lâng? noi, pentru a-i în?elege mai bine, pentru a putea comunica ?i rela?iona mai u?or.

Ce este o masc?? Ce se ascunde în spatele ei? Câte m??ti schimb?m într-o singur? zi? Sau într-un an? Oare câte am schimbat eu pân? acum? În spatele fiec?rei m??ti, ipostaze sau comportament se afl? gânduri, emo?ii, amintiri, tr?iri.

Arta actoriei ne pune la dispozi?ie instrumente si mecanisme de gândire valabile care pot fi aplicate oricând în via?a de zi cu zi. Provoc?rile cursurilor noastre constau în analizarea ?i în?elegerea gândurilor din spatele m??tilor.

Sketch-uri: Clubul de Teatru pentru Non-actori Încep?tori

“Talentul este o mare capacitate de experimentare”  Viola Spolin Te invit?m la un curs ideal pentru tine dac? urm?re?ti – dezvoltarea empatiei – antrenarea intui?iei – cre?terea spontaneit??ii – analiz?, autoanaliz?, con?tientizare – cre?terea con?tiin?ei de sine (self awareness) – deschidere c?tre vulnerabilitate – antrenarea flexibilit??ii – exersarea st?pânirii de sine – implicare – dezvoltarea … Continue reading Sketch-uri: Clubul de Teatru pentru Non-actori Încep?tori