Ce se petrece în culisele Continuu?

Pentru a ne în?elege mai bine inten?iile, este util s? v? prezent?m întâi câteva gânduri l?muritoare scrise de Constantin Noica în volumul  ”Cuvînt împreun? despre rostirea româneasc?”[1]. Este vorba despre cuvinte care se pierd ?i s-ar putea ca astfel s? ne s?r?ceasc?.

 

<< Cine e vinovat de pierderea câte unui cuvânt în via?a societ??ii? S? fie b?trânii, tinerii? S? fie dasc?lii, scriitorii, omul de pe strad?? N-o ?tim bine. Dar întreaga ob?te pl?te?te pentru moartea câte unui cuvânt ?i am putea-o vedea limpede în cazul cuvântului petrecere. >> […]

<< Verbul a petrece a mai p?strat ceva din bog??ia sa trecut?, în timp ce substantivul de petrecere a ajuns în gura copiilor sau prin taverne. Îns? tocmai substantivul este cel care d? m?sura maturit??ii unei limbi ?i societ??i. >>

<< Ast?zi nu mai ?tim bine dac? lipse?te vie?ii un cuvânt pentru petrecerea bun? a timpului, sau dac? nu cumva lipsa cuvântului este cea care s?r?ce?te via?a de o bun? petrecere. >> […]

<< Nu ?tim ce fac alte popoare cu r?gazurile. Dar ce face românul? Petrece. În m?sura în care r?gazul reprezint? o cucerire a omului, în petrecerea acestuia trebuie s? culmineze ?i omenescul lui. Dar petrecere vine de la pertrajicere, cu acel trajicio, transjicio, care însemna la început aruncare a podului peste ?i trecerea dincolo. În petrecere ai ?i per ?i trans, ?i prin ?i peste. Petrecerea este deci, dac? po?i spune astfel, peste-prin-trecere. Care ne e trecerea prin ?i peste? Dar aceasta e. problema, ?i nu r?spunsul; iar a?a cum s-a spus c? sensul vie?ii este s??i pui problema sensului vie?ii, în?elesul adânc al petrecerii de via?? ar fi s? te întrebi statornic: ce ai de f?cut cu petrecerea ta prin via??? >>

 

Acum putem explica mai u?or ce se petrece în culisele studioului pentru dezvoltare contiunu? Continuu.

Dezvoltarea personal?, drumul c?tre împlinirea fiin?ei tale, cere str?duin?? ?i st?ruin??. Degeaba munce?ti pentru trai ?i ranguri dac? nu-?i dai ?i ocazii de odihn? ?i nu le pre?uie?ti. Ca s? le pre?uie?ti îns? e nevoie s? g?se?ti ?i s? rafinezi o filosofie de via??, iar asta cere s?-?i pui în mod constant întrebarea ce am s? fac cu petrecerea mea prin via???” Î?i pui adesea aceast? întrebare?

Hai, f? un experiment mental ?i pune-?i-o serios, chiar acum. Ia-?i un r?gaz suficient ?i reflecteaz? la ea.

Mai poate fi redus în?elesul cuvântului ”petrecere” doar la sensurile de ”reuniune” ?i ”distrac?ie” la care tinde s? îl reduc? societatea de azi, cea de consum? Ce înseamn? pentru tine ”petrecerea prin via??”? Ce sensuri îi descoperi?

În fine, ca s? punem punct ?i virgul? experimentului, te gânde?ti la cum ar fi rodnic s??i petreci r?stimpurile tale de r?gaz?

Acum î?i putem dezv?lui ce se petrece în culisele studioului Continuu. Concepem oportunit??i de petrecere eficient? în momentele de respiro, prin experien?e inspirate din practica artelor scenice.

Sper?m s? fi?i ?i voi fascina?i! 🙂

[1] Constantin Noica, Cuvînt împreuna despre rostirea româneasc? – Humanitas (1996)